PARRK Sp. z o.o.
ul. Ożarowska 42
61-332 Poznań
tel.kom: 606 237 374
email: parrk@wp.pl
"PARRK" Spółka z o.o. została utworzona w roku 1993. Udziałowcami Spółki są Andrzej Kozanecki, Krzysztof Napierała, Ryszard Szlachciak.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że jesteśmy jednostką usługową, która zajmuje się wykonywaniem prac na rzecz Zleceniodawcy w przedstwionym zakresie.
Jednocześnie informujemy, że:

  • posiadamy osobowość prawną, prowadzimy pełną księgowość w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów
  • posiadamy opanowana technologię montaży i napraw urządzeń dźwignicowych oraz zorganizowaną komórkę kontroli jakości, dzieki czemu Inspektorat Dozoru Technicznego w Poznaniu nadał nam uprawnienia, które umożliwiają nam prowadzenie niniejszych prac.
  • wystawiamy "Poświadczenie wykonania i zbadania zamontowanego lub naprawionego urządzenia technicznego", które stanowi podstawę do wykonania odbioru końcowego przez przedstawiciela Dozoru Technicznego"
Ze swej strony gwarantujemy rzetelne wykonywanie powierzonych nam prac oraz fachową obsługę naszych pracowników.

Zachęcamy Państwa do współpracy z nami. Do dyspozycji wszystkich chętnych są nasi pracownicy, którzy będą udzielali odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia na drodze bezpośredniego kontaktu w naszym biurze przy ul. Ożarowskiej 42, lub telefonicznie, faksem

Search Engine Submission - AddMe